• Αναστάσιος Βουδούρης

Πώς ανεβάζουμε το rating του ξενοδοχείου μας στο Trip Advisor;

Ενημερώθηκε: 29 Μαρ 2019


Είναι σημαντικό;

 • Σημαντικός αριθμός μελετών συσχετίζουν την αύξηση της μέσης τιμής δωματίου και της πληρότητας με το ranking στο TripAdvisor.

 • Score κάτω από το 4.5 μάλλον σας δυσφημεί παρά σας διαφημίζει - πρέπει να το ανεβάσετε σε κάθε περίπτωση.

 • Βελτίωση στη σχετική λίστα αποτελεσμάτων αυτόματα μεταφράζεται σε περισσότερες κρατήσεις.

Τι πρέπει να κάνουμε όλοι σε κάθε περίπτωση;

 • Δίνουμε τεράστια βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

 • Το χαμόγελο, η άμεση ανταπόκριση και η σωστή επικοινωνία συχνά αντισταθμίζουν μικρο-προβλήματα ή ατυχίες στο service.

 • Φροντίζουμε το profile μας στο TripAdvisor. (Ωραίες φωτογραφίες διαφορετικές από αυτές του site μας, ακριβής περιγραφή της θέσης του ξενοδοχείου μας, ακριβής περιγραφή των παροχών του ξενοδοχείου μας).

 • Προσθέτουμε την TripAdvisor widget στο site μας.

 • Απαντάμε συστηματικά στα σχόλια των επισκεπτών μας. (Απαντάμε σε όλα τα αρνητικά και περίπου στο 20% των θετικών).


Πώς αυξάνουμε τα θετικά reviews χωρίς επένδυση στις υποδομές;

 • Συλλέγουμε συστηματικά τις διευθύνσεις email των πελατών μας.

 • 24-48 ώρες από το check out από το ξενοδοχείο μας τους στέλνουμε ένα ευχαριστήριο για την παραμονή τους email με link σε ένα σύντομο online ερωτηματολόγιο.

 • Σε αυτούς που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο με θετικές γνώμες στέλνουμε ευχαριστήριο email και τους παρακαλούμε να δημοσιοποιήσουν τη γνώμη τους στο TripAdvisor με ενσωματωμένο το κατάλληλο link στο απαντητικό email, ώστε να ανοίξει κατευθείαν η αντίστοιχη σελίδα στο TripAdvisor που αφορά το ξενοδοχείο μας.