Πόσο κοστίζει το
PMS

Το κόστος χρήσης του hoteliga εξαρτάται, από τον αριθμό των δωματίων/διαμερισμάτων  που διαχειρίζεστε, καθώς επίσης και τον αριθμό  των χρηστών που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούν το λογισμικό. Υπάρχουν 3 βασικά πακέτα χρήσης του λογισμικού : Bronze, Silver και Gold. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του καταλύματος σας και το πακέτο που θα διαλέξετε, η εταιρεία μας προσφέρει μέσα στην τιμή χρήσης χωρίς πρόσθετη χρέωση, υποστήριξη μέσω email και τηλεφωνική υποστήριξη  με δυνατότητα remote σύνδεσης με τον υπολογιστή σας  μέσω Teamviewer.

                                                       Bronze

   € 300 + 24% ΦΠΑ = € 372 το χρόνο

 • Μέχρι 10 δωμάτια.

 • Ένας χρήστης.

 • Πλήρης λειτουργικότητα PMS.

 • Υποστήριξη με email.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη.

                                Silver

  € 540 + 24% ΦΠΑ = € 669,60 το χρόνο

 • Μέχρι 40 δωμάτια.

 • Δύο χρήστες.

 • Πλήρης λειτουργικότητα PMS.

 • Υποστήριξη με email.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη.

                                Gold

€ 960 + 24% ΦΠΑ = € 1.190,40 το χρόνο

 • Μέχρι 90 δωμάτια

 • Είκοσι χρήστες

 • Πλήρης λειτουργικότητα PMS

 • Υποστήριξη με email.

 • Τηλεφωνική υποστήριξη

1. Οι συνδρομές πληρώνονται πριν την έναρξη χρήσης του PMS.

2. Οι παραπάνω τιμές αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του PMS, δεν καλύπτουν τη χρήση του Booking button ή του Channel manager.

3. O Channel manager και το Βooking button λειτουργούν σε συνδυασμό με το PMS. Το PMS είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τον Channel manager ή το Booking button.