Σε ποιους απευθύνεται το LetsBook golden

  • Διαθέτετε ένα ανεξάρτητο ξενοδοχείο ή κατάλυμα μεσαίου μεγέθους (μέχρι 50 δωμάτια);

  • Η καθημερινή διαχείριση, σας απασχολεί τόσο ώστε να μην έχετε αρκετό χρόνο για πωλήσεις;

  • Κατά περιόδους η πληρότητα πέφτει σε ανησυχητικό βαθμό;

  • Θέλετε να διαθέτετε τα δωμάτια σας σε καλύτερη τιμή;

  • Θέλετε να προσελκύσετε περισσότερους επισκέπτες από το εξωτερικό;

  • Θέλετε να διαθέτετε τα δωμάτια και τις αίθουσες εκδηλώσεων σε εταιρίες;

  • Θέλετε να εκμεταλευτείτε το Internet για κρατήσεις αλλά σας φαίνεται πολύπλοκο;

Σε εσάς απευθύνεται το LetsBook golden

Πόσο κοστίζει;

Ισχύει ο γενικός κανόνας 5%-10%-20% προμήθειες για τις κρατήσεις μέσω ΟΤΑ - Booking Button - Εταιρικές εκδηλώσεις, αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσοστά τροποποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που συμμετέχουν στο σύστημα καθώς και το επίπεδο πληρότητας που επιτυγχάνεται.

  • Το ξενοδοχείο εντάσσει στο σύστημα LetsBook golden συγκεκριμένα δωμάτια και αίθουσες εκδηλώσεων χωρίς να υπάρχει όμως αποκλειστική διάθεση. Τα δωμάτια αυτά μπορούν να προωθούνται  παράλληλα  απευθείας από το ξενοδοχείο και μέσω άλλων καναλιών. Υπάρχει όμως η υποχρέωση για ενημέρωση του αντίστοιχου λογισμικού του LetsBook των κρατήσεων και της διαθεσιμότητας ώστε να μην γίνονται διπλο-κρατήσεις.

  • Επίσης ο Ξενοδόχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει την Anova Consulting ώστε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες σύνδεσης και καθημερινής διαχείρισης με Google, TripAdvisor, OTAs, PaymentGateways κλπ.